Spatiello liten Spatiello Spatiello Spatiello

Spatiell eller romlig resonneringsevne utvikles gjennom at personen får utforske verden med sin egen kropp I de omgivelsene hun eller han oppholder seg i.

Det å kunne lære seg nye ferdigheter og føle mestring er kjekt, kanskje spesielt hvis en har fått ekstra utfordringer i livet.

Barn med langsom læringstakt lærer etter vår erfaring raskere hvis miljøet legges spesifikt til rette for den enkelte.

Personen bør få mulighet til å repetere en handling for å kunne danne hukommelse. Det skjer best hvis det går kortest mulig tid mellom hvert forsøk, og hvis oppgaven er så enkel at en får det til.