Produkt

Ting tar tid!

Det er tidkrevende å skaffe materialer og mange gir opp før de har kommet i gang på grunn av dette.
Megia har derfor utviklet en produktpakke bestående av 36 materialer som er sortert etter områdene: krafse, grip-slipp og grip-manipulèr.

Finn ut mer om Carpe2!

Aktivitetsbrett for finmotorisk utvikling

Finn ut mer om Spatiello!