SPG-BRETTET (Skrape- Plasserings- og Gripebrettet)

Tekst: Lilli Nielsen Phd, Danmark

Prinsippet Skrape-, Plasserings- og Gripebrettet (SPG-brettet) er et perseptuelt hjelpemiddel som er konstruert for å imøtekomme elevens utviklingsbehov fra et nivå der han er i stand til å bruke fingrene til å skrape, til et nivå der han er i stand til å gripe pg manipulere gjenstander. SPG-brettet legger forholdene til rette for at eleven skal lære hvor materialene han har arbeidet med er plassert, og gir derfor eleven optimal anledning til å gjenta aktiviteter på de ulike aktivitetsnivåene. Repetisjon er nødvendig for å etablere minne, som igjen er forutsetning for kognitiv utvikling.

Aktiv Læring SPG
Beskrivelse av SPG-brettet:

SPG-brettet er en tavle med spor og 36 firkanter. 12 av firkantene er grønne, 12 er turkise og 12 er blå. Størrelsen på firkantene gjør det lett å feste ulike gjenstander til dem, slik at SPG-brettet lett kan omfigureres i tråd med elevens behov og ferdigheter. Dr.Nielsen har tilføyd ytterligere forbedringer utover denne modulariseringen. Tankegangen bak de tre fargene er å skille mellom tre viktige motoriske utviklingsnivå for hånd og fingre.

Nivå 1: Skrape

På dette nivået forekommer det fingeraktivitet, men tommelen er enda ikke involvert i bevisste gripebevegelser. Lave gjenstander med stofflig tekstur festes til de grønne firkantene slik at eleven oppmuntres til å skrape. (Elevene liker vanligvis ikke sandpapir. De foretrekker å skrape på stoff som har en annerledes tekstur enn for eksempel stoff og hår som eleven vanligvis er kjent med.)

Nivå 2: Gripe og slippe

Fingrene kan lukke seg rundt en gjenstand og eleven vil stadig oftere utføre en gripebevegelse. På dette nivået festes gjenstandene ved hjelp av stram strikk, slik at de hele tiden blir liggende tett inntil SPG-brettet. Det er de turkise firkantene som brukes på dette nivået, der fingrene lukker seg rundt en gjenstand.

Nivå 3: Gripe og manipulere

På dette nivået festes gjenstandene med løs strikk, slik at de kan strekkes fra 15-30 cm. På denne måten kan eleven gripe og fingre med interessante gjenstander. Det er de blå firkantene som brukes på dette nivået, der gripe- og slippebevegelsen utvikles videre og gir eleven evne til å gripe og manipulere – på samme måte som på et posisjonsbrett slik dette er forklart og vist i bøkene ”Tidlig læring” og ”Rommet og jeg’et”. De ulike fargene på forkantene kan også gjøre det lettere å se gjenstandene for elever med nedsatt synsevne.

Feste gjenstandene:

Fest gjenstandene til firkantene som passer til det aktuelle nivået ved å tre strikk (anbefalt bredde 0,5 cm) gjennom hullene i hver av firkantene. Det er best å knyte knuter på oversiden av firkanten, fordi baksiden av firkantene ikke vil gi særlig stor klaring til glidebevegelsen. Ikke legg strikken i løkke rundt sidene på firkanten. Skrapegjenstander kan også festes med popnagler, men da trenger du et bor for å fjerne dem igjen.

Plassere gjenstander:

Trykk låseknappen ned og plasser firkantene forsiktig i sporene. Plasser dem på SPG-brettet slik at firkantene som inneholder gjenstander ligger like ved elevens hender (innenfor persepsjonsfeltet), eller like utenfor elevens rekkevidde. Eleven kan starte med enten samtlige eller de fleste firkantene fra nivå 1, deretter blande inn firkanter fra nivå 2, og så gå videre til nivå 3. Brettene i disse eksemplene er montert på grunnlag av de prinsippene Dr. Lilli Nielsen presenterer i bøkene ”Tidlig Læring” og ”Rommet og jeg’et”. Legg merke til den parvise monteringen av gjenstander som ligner på hverandre, men som likevel er forskjellige, slik at eleven vil kunne tilegne seg mer informasjon med å sammenligne.

SPG-brettet leveres i Norge av:

HM-spesialisten eller Øvrebø. Art.nr. 6062.

Tilbake...