Hvem er Megia?

Anne Grete Lund

Anne Grete

Utdannet fysioterapeut i 1994
Kommunefysioterapeut i Fyllingsdalen bydel i Bergen
Deltatt på Aktiv Læring trinn I, II og III med psykolog Lilli Nielsen
Arbeidet med Aktiv Læring siden 1995
Forelest på trinn I i samarbeid med Lilli Nielsen fra 1997-2001
Holdt del 1 og 2 kurs i inn- og utland

E-postadresse: annegrete@megia.no
Tlf.: +47 909 94 978

Regine Kåstad

Utdannet ergoterapeut i 1998
Arbeidet som ergoterapeut i Fyllingsdalen bydel (1999-2008)
Volvat bedriftshelsetjeneste (2002-2003)
Tilknyttet helsenettverket til ESS (2004-2007)
Tobii Technology (2008-2012)
sensor ved ergoterapeut utdanningen ved Høgskolen i Bergen siden 2003
Arbeider nå ved Demenssenteret i Fyllingsdalen
Deltatt på Aktiv Læring trinn 1
Arbeidet med Aktiv Læring siden 2001

E-postadresse: regine@megia.no
Tlf:+47 995 66 024

Hva er Megia?

Megia kurser og veileder foreldre og personer i arbeid med mennesker med spesielle behov i inn- og utland.

Megia har også utviklet de finmotoriske produktene Carpe2 og Spatiello, for å fremme mest mulig effektiv læring for den som lærer langsomt.

Megia arrangerte i 2011 en konferanse med den verdenskjente forfatteren Robin Sharma, som blant annet har skrevet boken ”Munken som solgte sin Ferrari”. Daglig leder Anne Grete Lund har tatt et ettårig bedriftsutviklingskurs med han, og ønsket at enkeltpersoner og nærlingsliv i Norge skulle få ta del i den kunnskapen han sitter inne med.

I 2010 ble Megia kontaktet av Sund kommune om å bistå i deres arbeid i byen Konjic i BosniaIHerzegovina. Megia har vært med på å bygge opp kompetanse omkring tilrettelegging for læring i skolen for barn med spesielle behov. Arbeidet har hovedsaklig foregått på dagsenter ”I”, en avdeling med elever samlokalisert med andre barn i barneskole. Arbeidet har foregått over en treårsperiode, og avsluttes i 2013. En har blant annet veiledet i bruk av Aktiv Læring utstyr, tatt i mot mentorene på hospitering i Bergen og utdannet 7 MegiaMentorer i Aktiv Læring.

Megia AS ble stiftet i 2008 av, fysioterapeut Anne Grete Lund, ergoterapeut Regine Kåstad og vernepleier Aud Gloppen Helle