Linker

-Artikkel om bruk av Hopsadrakt og Esseff fra Norsk Fysioterapiforbunds blad Barnestafetten nr 43-2004


- Individuelle opplærings- og deltagelsesplaner (IODP)


- Lilliworks.com