Kurs
”Hvordan motivere og aktivisere mennesker med langsom læringstakt?”

Del 2.

HVEM PASSER KURSET FOR?

Foreldre og fagpersoner (pedagog/spesialpedagog, assistent, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, musikkterapeut, psykolog, barne- og ungdomsarbeider m.m.) som jobber med barn eller voksne med spesielle behov. Det er ønskelig at deltager har tatt del 1 fra før, eller har praktisk erfaring med Aktiv Læring som filosofi

HVIS DU LÆRER AV Å GJØRE ”FEIL”, HVORFOR SE DET SOM ”FEIL”?

Vi gir deg muligheten til å sende inn film av hvordan du jobber med barn eller voksne i hverdagen. Hensikten er å kunne veilede deg videre i utviklingen som støttespiller for de du jobber med. Send film på en minnepinne til oss innen 13.09.2016. Film gjerne 5 minutter fra hver situasjon du ønsker veiledning i forhold til, maks 30 min. totalt. Noen av de innsendte filmene blir vist på kurset, alle som sender inn får skriftlig tilbakemelding. Vi tar også i mot innspill i forkant av kurset hvis det er problemstillinger du gjerne ser at vi tar opp, send de inn til annegrete@megia.no.

FORELESER:

Fysioterapeut Anne Grete Lund er daglig leder i MEGIA AS. Hun har 22 års erfaring, blant annet fra Bergen kommune, med barn og voksne med spesielle behov som har:

Hun har erfaring fra de som en tenker er de svakest fungerende, til de godtfungerende elevene fysisk og mentalt. Hun har forelest om dette siden 1997, og holdt kurs i inn- og utland.

Program

Til kursoversikt