HOPSADRAKT - Holdt OPpe for Stående Aktivitet

Tekst: Lilli Nielsen Phd, Danmark

Hopsadrakten er laget for å gi rullestolbrukere mulighet til å komme i oppreist stilling uten vektbelastning. Også for at de skal kunne bevege bena, eventuelt lære seg å bære sin egen vekt, lære å holde balansen i stående stilling, og muligens lære å gå. Hopsadrakten leveres med et oppheng, og om ønskelig talje og tau som skal festes i en takskinne som er forsvarlig festet i taket.

Takskinnen bør monteres paralellt langs en vegg. Da kan en montere ulike gjenstander og materiale på veggen som brukeren kan aktivisere seg med. Hopsadraktens tverrgående skulderstropper bør festes så nær brukerens skuldre som mulig. Hopsadraktens magebelte skal festes tett rundt brukerens hofter for å gi stabiltet. Noen trenger et ekstra brystbelte for å gi bedre støtte.

Etter som brukeren under daglige opphold i Hopsadrakten beveger bena og føttene mer og mer, vil etter hvert senene bak knærne bli lengre, og bena mer utstrakte. Dette må vi ta hensyn til når vi vurderer hvor høyt over gulvet han/hun skal være. For dem som ikkekan bære egen vekt begynner vi med at tærne (tåballene) så vide er nedi gulvet. Det er for å utvikle følesansen i foten.

For at brukeren skal finne det meningsfylt å oppholde seg i Hopsadrakten, er det helt nødvendig at han har noe å aktivisere seg med. Det må være gjenstander som motiverer til aktivitet både til hender og føtter. Aktivitetene må være tilpasset brukerens utviklingsnivå og ut i fra hans interesse. De fleste brukerne begynner med å føle med tåspissene på underlaget, eller det vi har plassert under føttene. Det materialet bør være av en slik art at det motiverer brukeren til å kjenne etter. Dette for at brukeren skal få forskjellige opplevelser med føttene sine og som han/hun kan sammenligne.

Noen få brukere føler stramming eller ømhet i skrittet i begynnelsen, de er ikke vant til at tyngden av egen kropp presses mot Hopsadraktens skritt del. Hvis det er ubehagelig kan en legge litt polstring i form av noe bløtt i skrittet, dette vil som regel gå over når en har brukt Hopsadrakten en tid.

Når brukeren etter en tids bruk av Hopsadrakten begynner å støtte seg på et ben av gangen, kan en senke brukeren 2-3 cm slik at han kan presse med flat fot mot underlaget og begynne å bevege ankelleddet. Men Hopsadrakten skal fortsatt være festet så høyt at brukeren ikke har full vektbæring. Brukere som er spastisk i armer og ben vil ha gode muligheter til å motarbeide de spastiske reaksjonene og få bedre kontroll med egen kropp når de er i Hopsadrakten.NB! Oppheng for hopsadrakt
En original hopsadrakt henges opp i en takskinne med et taljeoppheng. Det brukes for å heve og senke personen i forhold til underlaget. Under bena kan man velge å plassere en fjærplate, esseff. Den må personen aktivt tråkke ned på for å få respons. Personen selv må sette i gang en bevegelse i drakten. En original hopsadrakt leveres IKKE med strikkoppheng, da det ikke fremmer optimal læring av benbevegelser, stå- og gåbevegelser.

Hopsadrakten leveres i Norge av:

HM-spesialisten eller Øvrebø. Art.nr. 7045.

Tilbake...