Hvem passer tilnærmingen for:

megia

Tilnærmingen vi bruker passer for barn
eller voksen person som har:

eller har andre diagnoser med læringsutfordringer.

Alle ovennevnte grupper har det til felles at de har en langsom læring, det er et sprik mellom levealder og hvordan de fungerer i hverdagen. Men tilnærmingen vi baserer oss på kan også benyttes overfor mennesker som eksempelvis er godtfungerende autister eller mennesker med Asperger.

Etter min vurdering passer Aktiv Læring for alle mennesker du møter, med eller uten spesielle behov. Det handler om å lytte til det personen du møter ønsker å formidle med språk, lyder eller kroppsspråk. Vise interesse for det denne personen er opptatt av. Skape nysgjerrighet for læring. Finne ut hva hun kan og lage miljø slik at hun kan utvikle seg videre.

Noen av de som lærer langsomt har fysiske handikap og trenger spesiell tilrettelegging med hjelpemidler.

Andre ønsker at du tilrettelegger for en voksen aktivitet som å bake, snekre, produsere noe.

Noen fungerer godt fysisk men har uvariert adferd, sier og gjør de samme tingene om og om igjen, gjør ting som du ikke forstår hvorfor de gjør.

Andre kan ha en blanding av fysiske handikap og uvariert adferd.

Men alle har de, som deg og meg, behov for å føle at de er betydningsfulle.

En person med spesielle behov trenger å bli forstått når hun eller han foretrekker å:

Min erfaring er at alle ønsker å bli tatt på alvor og vist forståelse for de interessene de har og den verden de er i.

Synes ikke du det er kjekt når noen viser interesse for det du liker å gjøre aller mest?