Det lille rommet

Tekst: Lilli Nielsen

Det lille rommet er utformet for å gi barn med langsom utvikling, vanskelige bevegelseshindringer, nedsatt syn av forskjellig årsaker og med kombinasjoner av flere funksjonshemninger muligheten til å tilegne seg romforståelse og strekke seg etter gjenstander.

Aktiv Læring - Det lille rommet Barn uten handikap strekker seg etter gjenstander i en alder av 3-4 måneder, mens blinde barn ofte er 10-12 måneder før de tilegner seg denne egenskapen. En del blinde barn vil da i stedet for å søke kontakt med omverden, utvikle en stereotyp motorisk oppførsel vendt mot sin egen kropp.

Det er derfor viktig å tilby det blinde barnet, og også andre barn, et miljø som motiverer til å strekke seg etter gjenstander så tidlig som mulig. I boken Rummet og jeg’et beskrives det konkret hvordan man innreder rommet slik at det passer for hvert enkelt barn. Veggmodulene til Det Lille Rommet bør med jevne mellomrom plasseres om og utstyres med nye gjenstander slik at barnets nysgjerrighet hele tiden utvikles.

For at barnet skal kunne sammenligne ulike taktile og auditive inntrykk må det finnes mange ulike gjenstander. Det er også viktig at barnet kan få tak i gjenstandene, både ved å nå dem og holde fast i dem.

Det Lille Rommet kan bygges i ulike størrelser og dermed tilpasses til ulike personer, også voksne. Det er ikke personens alder, men personens utviklingsnivå som er av betydning for å ha nytte av Det Lille Rommet.

Tilbake...