Dag 1

-Hvordan fremme trygghet, tillit og utvikling hos eleven?

-Video innsendt av kursdeltagere

-Nyttig verktøy: Kartlegging med Funksjonsskjema.

-Hvordan tilrettelegger vi læringsmiljøer?

-Fra teori til praksis.

-Video

Dag 2

-Hvordan bygge opp selvfølelse og selvtillit?
   -Hjelper vi til avhengighet eller selvstendighet?

-Video innsendt av kursdeltagere

-Hva kan være årsak til at utviklingen ikke kommer i gang, stopper opp eller at adferden endrer seg?
 Hvordan få en uvariert adferd variert?

-Video Phoebe Caldwell

Tilbake til kurs....