Aktivitetsbelte

Tekst: Lilli Nielsen Phd, Danmark
Formål:

Aktiv Læring Aktivitetsbelte Aktivitetsbeltet er laget til elever som har vansker med å komme i gang med å bruke hendene i kroppens midtlinje, og for å gi elever noe å holde på med ved bilkjøring og i ventesituasjoner. Aktivitetsbeltet er utformet slik at det kan tilpasses i størrelse og derfor sitte stramt rundt elevens brystkasse både med og uten ytterklær.

Aktivitetsbeltet kan brukes av elever som ligger på ryggen, sitter i rullestol eller i bil/drosje eller er stående eller gående. Hvis aktivitetsbeltet er utstyrt med gjenstander som passer til elevens finmotoriske og kognitive utviklingsnivå, vil eleven gradvis venne seg til å være aktiv med gjenstandene i stedet for å sitte passivt.

Aktivitetsbeltet produseres i 3 størrelser:
Valg av utstyr til aktivitetsbeltet

Aktiv Læring Aktivitetsbelte Gjenstander kan enten settes fast til vesten med borrelås eller bindes til stroppene. Det anbefales at snorene ikke er lengre enn at eleven kan flytte gjenstanden fra hånd til hånd, opp til munnen eller ned mot en bordplate foran eleven.

At gjenstandene skal velges ut i fra elevens utviklingsmessige nivå betyr at en elev, som ennå ikke kan gripe, bør ha gjenstander som gir auditive (hørsel) og taktile (føle) opplevelser når eleven slår mot dem. Hvis disse tingene er gripbare for eleven, det vil si passer til størrelsen på elevens hånd, er det gode muligheter for at eleven vil lære seg å gripe. Når eleven er nybegynner med hensyn til å gripe, vil han/hun være på gripe/slippenivå, og trenger derfor gjenstander som er festet til hempene. Dermed får eleven ikke bare mulighet til å gripe og slippe men også å gjenta handlingen og derved utvikle hukommelse om det han/hun nettopp har gjort. Å bygge opp hukommelse er nødvendig for den kognitive utviklingen.

Hvis eleven er på det utviklingstrinnet hvor alt skal skilles fra hverandre, vil gjenstander som kan skilles fra hverandre dekke elevens behov men også invitere/motivere eleven til å sette gjenstandene sammen igjen.Produsent og distributør i Norge:

HM-spesialisten eller Øvrebø. Art.nr. 6061.

Referanser:
Tilbake...